مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Basic Domain Hosting -

You get


On line customer support.
Host up to 3 domains
unlimited sub domains
5 ftp account
10 meg drive space enough for thousands of web pages
1 gig bandwidth
1 MySQL database
CGI access
Free Sitelock lite


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.93.74.227) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution